20 juni 2016

CNV Zorg en Welzijn kiest voor nieuwe koers

CNV Zorg en Welzijn wil cao’s met individuele pakketten waarin modules aan en uit gezet kunnen worden, een collectief raamwerk met daarbinnen keuzemogelijkheden op maat. Ook wil de vakorganisatie bijvoorbeeld met een aantal pilots de functies binnen het sociaal domein afstemmen op de situatie na de decentralisatie van de wmo en er zullen naast de contributie nieuwe verdienmodellen ontstaan, die aansluiten bij de behoeften van mensen die in de zorg en welzijnssector werken.

Noodzaak

Deze stap is noodzakelijk. Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn: ‘Als we nu niet starten met een innovatieagenda, bestaan we over vijf jaar niet meer. De wereld is veranderd en onze leden willen dat we met een toekomstgerichte agenda aan de slag gaan. Je kunt niet blijven trekken aan het behoud van vaste banen als de markt om je heen compleet flexibiliseert. Je kan niet alleen maar afspraken maken met werkgeverskoepels als het straks juist burgerinitiatieven zijn die de zorg inkopen. En je kan niet verwachten dat je nieuwe leden krijgt als je jonge medewerkers geen medezeggenschap biedt. We willen er juist ook zijn voor jonge zorgmedewerkers zonder vast contract.’

Ledenontwikkeling

Kruizinga: ‘We merken dat jonge mensen minder snel lid worden van een organisatie en hun hele leven lid blijven. Op den duur zullen we daarom een ledenorganisatie zijn met ook nieuwe verbindingen en andere verdienmodellen. We blijven een belangrijke speler op het terrein van arbeidsvoorwaarden, maar zijn daarnaast een dienstverlener voor zorgmedewerkers en een netwerkorganisatie. Het gaat ons erom dat we er zijn voor mensen die voor een beroep in de zorg of welzijn gaan kiezen of hebben gekozen.’