6 februari 2019

CNV Zorg en Welzijn reageert op onderzoek personeelstekort in de GZZ

Al tijden gaat het niet goed in de GGZ. Na jarenlange bezuinigingen en massaontslagen, begint het tekort aan (vast) personeel zich nu echt te wreken. Bij 93% van de GZZ-organisaties staan vacatures uit. Om de tekorten het hoofd te bieden worden ZZP’ers en uitzendkrachten ingezet. Doordat zij op , flexibele basis worden ingezet, kan aan cliëntengroepen onvoldoende stabiliteit geboden worden, waar zij juist zo bij gebaat zijn. Bovendien zorgt het voor onveilige situaties op de werkvloer.

CNV bestuurder Joost Veldt: ‘Er moeten miljoenen op tafel komen om de mensen die door bezuinigingen zijn weggestuurd, weer terug te halen en degenen die gebleven zijn te belonen.

Als je wilt dat personeel in dienst blijft, moet je die keuze laten zien in je beleid. Bijvoorbeeld door vast personeel beter in te roosteren en per organisatie een plan te maken om de werkdruk aan te pakken.’

Eerder kwam CNV Zorg en Welzijn al met het voorstel voor om een werkdrukakkoord te sluiten specifiek voor de GZZ

Veldt: ‘Medewerkers in de GGZ zetten op dit moment enorme prestaties neer. Hard werken in een moeilijke situatie kan ook energie en trots geven, maar dan moeten we wel aantonen dat we zien en waarderen welke inspanningen medewerkers leveren. Hiervoor is nodig dat zorgaanbieders de handen ineen slaan in plaats van met elkaar concurreren om personeel, en dat financierders bijdragen en sturen op vertrouwen’.

Volgens CNV Zorg en Welzijn is er voor de GGZ een hoofdlijnenakkoord 2.0 nodig, waarbij medewerkers in de sector meedenken over de inhoud. Zonder hen is goede zorg niet mogelijk.