5 oktober 2015

CNV Zorg & Welzijn: 5 voor 12 voor jeugdzorg

Medewerkers in de jeugdzorg zien door de bomen het bos niet meer. Sommigen hebben te maken met 25 gemeenten, die elk hun eigen eisen stellen aan de manier waarop het jeugdzorgbeleid vorm krijgt. Wat CNV Zorg & Welzijn betreft is het 5 voor 12 en moet er een eenduidig gemeentelijk beleid komen.

“Medewerkers weten simpelweg niet meer bij wie ze met hun cliënten terecht kunnen, omdat de verscheidenheid in beleid groot is”, zegt voorzitter Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn. “Hierdoor dreigen cliënten tussen wal en schip te raken.”

Er zijn niet alleen inhoudelijke, maar ook procesmatige verschillen tussen gemeenten als het om de jeugdzorg gaat. En alle bedrijfsprocessen zijn momenteel gericht op de korte termijn, omdat instellingen wachten op contracten van gemeenten en daardoor niet investeren en vernieuwen.

Basisnorm voor gemeentelijk beleid
CNV Zorg & Welzijn heeft de alarmerende signalen die ze van leden die werken in de jeugdzorg krijgen in een brief aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Deze commissie heeft dinsdag 6 oktober een Algemeen Overleg over de jeugdzorg. “Het ministerie van VWS moet zijn verantwoordelijkheid nemen en een basisnorm creëren voor het gemeentelijk jeugdzorgbeleid. Bovendien moeten gemeenten verplicht worden langlopende contracten met jeugdzorgaanbieders af te sluiten”, zegt Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn. “We willen dat er rust en ruimte komt om de veranderingen in de jeugdzorg te laten bezinken. Geef zorgaanbieders en zorgverleners de tijd en de ruimte om daadwerkelijk op een andere manier te werken.”

Link naar de volledige brief.