18 september 2020

CNV Zorg & Welzijn: ‘Aanpassen RIVM-richtlijn mondkapjes in ouderenzorg is een grof schandaal.’

Uit onderzoek van het televisieprogramma Nieuwsuur blijkt dat de RIVM-richtlijn over ‘mondkapjes voor de thuis- en ouderenzorg’ niet was gebaseerd op veiligheid, zoals het ministerie van VWS in maart beweerde,  maar was ingegeven door de schaarste op dat moment. Nu er voldoende mondkapjes zijn is de richtlijn stilzwijgend ingetrokken.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Het RIVM dient zijn adviezen te baseren op wetenschappelijk onderzoek en niet aan te passen op basis van politieke druk. Dit nieuws betekent een ernstige aantasting van het vertrouwen in het RIVM bij het zorgpersoneel op de werkvloer. En dat in een tijd waarin we dit wetenschappelijke instituut in de zorg hard nodig hebben.’

Zorgpersoneel onbeschermd

CNV Zorg & Welzijn heeft eerder onderzoek gedaan, waaruit bleek dat zorgpersoneel onbeschermd op pad werd gestuurd. En heeft daarom zelf een alternatieve richtlijn opgesteld waarbij veiligheid van zorgprofessionals centraal staat. Deze is door het ministerie VWS maar mondjesmaat gepromoot. Bovendien is ook de verstrekking van mondkapjes gebaseerd geweest op de RIVM-richtlijn en kwam de thuis- en ouderenzorg als laatste aan de beurt.

CNV Zorg & Welzijn is van mening dat het ministerie van VWS had moeten onderkennen dat richtlijnen gebaseerd waren op schaarste, zodat professionals zelf in hun teams serieus konden bespreken hoe ze hiermee om moesten gaan, in plaats van schijnveiligheid bieden door middel van de (verkeerd) gestelde richtlijnen.

Niet zonder gevolgen

Westerlaken: ‘Dit kan niet zonder gevolgen blijven. Ik wil van het RIVM en de minister weten of er nog meer aanpassingen zijn gedaan. Het is een feit dat er gemarchandeerd is met de gezondheid van zorgpersoneel, hun familie en cliënten.  We gaan ervan uit dat zorgpersoneel dat hier op enigerlei wijze schade van heeft ondervonden, in het slechtste geval ziek is geworden en/of anderen besmet heeft en hiervoor wordt gecompenseerd.’