30 mei 2018

Afspraken over loon, werkdruk en flexibele inzetbaarheid in nieuwe cao kinderopvang

CNV Zorg & Welzijn heeft vandaag met de andere vakbonden en werkgeversorganisaties BK en BMK uiteindelijk goede afspraken gemaakt over loon, werkdruk en inzetbaarheid voor de 80.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. 

Medewerkers in de opvang krijgen er met deze nieuwe cao in 2 jaar tijd 5.25% structureel erbij, met daarbij een eenmalige uitkering van € 185. Deze loonsverhoging gaat stapsgewijs: 1 juli komt er structureel 2.25% bij en komt de eenmalige uitkering. 1 januari 2019 komt er weer 3% loonsverhoging bij. De werknemers krijgen ook meer zekerheid over hun rooster. Daarnaast hebben de vakbonden een deel van de eerder wegbezuinigde niet groeps-gebonden uren weer terug in de cao gekregen. Eerder liepen de cao-onderhandelingen op dit onderdeel stuk.

Scholing over ethische dilemma’s

Lizelotte Smits heeft CNV Zorg & Welzijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao voor de kinderopvang gevoerd: “Ik ben blij dat we na een moeizaam traject nu goede afspraken hebben gemaakt voor de hele sector. Ik ben met name trots op de gemaakte cao-afspraak over scholing over Ethische dilemma’s in de kinderopvang die iedere medewerker werkzaam in deze branche kan volgen. Er is een groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden op het gebied van ethiek en het voeren van een ethisch gesprek met elkaar. Dit draagt bij aan de professionaliteit van de pedagogisch medewerker en komt ten goede aan de onderlinge verhoudingen in de organisatie “. We bouwen hiermee voort op een succesvolle pilot met een basistraining ethiek en gaan de module ethiek in de cao-app voor de kinderopvang uitbreiden.

Flexibele inzetbaarheid

Een van de belangrijkste punten van onderhandeling was de bovenmatige flexibiliteit die werkgevers verlangden van hun medewerkers. Veel werknemers draaien een onzeker aantal werkuren, maar moesten wel de volledige werkweek beschikbaar zijn voor hun werkgever, om vaak pas op het laatste moment opgeroepen te worden. Dit leidde tot onzekerheid en stress. In het onderhandelaarsakkoord is een staffel opgenomen die de flexibele inzet fors beperkt.

Werkdruk

Om de werkdruk in de kinderopvang te verminderen, zijn de eerder wegbezuinigde niet- groepsgebonden uren weer ingesteld. Dit soort niet-groepsgebonden taken moeten pedagogisch medewerkers er nu vaak bij doen op de groep, wat ten koste van de aandacht voor de kinderen gaat. en dus de kwaliteit van de opvang. Smits: “Onze leden willen graag kwaliteit en goede zorg bieden. Soms voelen zij zich op dit punt tekort schieten, omdat zij andere werkzaamheden op de groep moeten doen en geen tijd aan de kinderen kunnen besteden. De afspraak over deze uren schept duidelijkheid over de Beroepskracht Kind Ratio (BKR), waardoor deze werkzaamheden niet meer ten koste van de kinderen gaan. Binnenkort leggen wij de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord voor aan onze leden. Als zij instemmen, gaat de nieuwe cao voor de kinderopvang met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2018.”

Moeizaam cao-traject

Het cao-overleg tussen vakbonden en werkgevers in de kinderopvang verliep moeizaam omdat de twee werkgeversorganisaties het niet met elkaar eens werden. Eind maart liep het overleg daarom vast op afspraken over de niet-groepsgebonden uren. De bonden hebben daarop met een delegatie van kinderopvangmedewerkers een petitie aangeboden die door ruim 9.000 werknemers is ondertekend. Dit heeft mede bijgedragen aan het huidige resultaat.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Lizelotte Smits, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: 06 5142 8925

Klik hier voor het interview met CNV Zorg & Welzijn bestuurder Oscar Overbeek met pedagogisch medewerker Stephanie Veenhuijsen over wat de cao voor haar betekent