27 maart 2020

CNV Zorg & Welzijn: arbeidsvoorwaarden moeten overeind blijven tijdens coronacrisis

De geldende cao’s moeten worden gehandhaafd tijdens de coronacrisis. Ook waar de druk op de zorg hoog is, moeten de arbeidsvoorwaarden overeind blijven. Daar heeft CNV Zorg & Welzijn voor gepleit tijdens een overleg met het ministerie VWS.

Veiligheid

CNV Zorg & Welzijn heeft bij het ministerie opnieuw de nijpende situatie rondom de beschermingsmiddelen aangekaart. Een gebrek aan beschermingsmiddelen mag niet leiden tot het gedeeltelijk negeren van protocollen op het gebied van veilig werken met mogelijk besmette patiënten en cliënten. Het moet duidelijk zijn wat er wordt verstaan onder een veilige werkplek. Dat geldt ook voor ambulant werkenden. Het ministerie heeft hierop toegezegd dat er protocollen en richtlijnen per sector komen en er hard wordt gewerkt aan voldoende middelen. Tot een harde garantie kwam het ministerie niet.

Werkbehoud

Tijdens het overleg heeft CNV Zorg & Welzijn ook aandacht gevraagd voor het gevaar van zorg dat wordt uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dit leidt tot verlies van inkomsten bij zorgorganisaties, met in het ergste geval baanverlies voor medewerkers. Minister de Jonge maakt met alle zorgfinanciers afspraken om extra kosten in verband met corona te financieren en om de kostendaling en het omzetverlies bij zorg- en welzijnsorganisaties op te vangen. Het kan niet zo zijn dat mensen in de zorg nu hun baan verliezen, terwijl we ze straks weer keihard nodig hebben vanwege personeelstekorten. Werkbehoud is nodig voor alle sectoren in zorg en welzijn.

Bonus

Vorige week donderdag nam de Tweede Kamer unaniem een motie aan van het lid Arissen om medewerkers in de zorg een bonus aan te bieden. CNV Zorg & Welzijn is met het ministerie in gesprek over hoe dit het beste kan worden gerealiseerd.