24 maart 2016

CNV Zorg & Welzijn bezorgd over sluiting justitiële jeugdinrichtingen

CNV Zorg & Welzijn maakt zich grote zorgen over de werkgelegenheid van de medewerkers in de drie justitiële jeugdinrichtingen (JJI) die gaan sluiten. Juist in de regio’s Flevoland, maar zeker voor Zuid-Limburg en Drenthe zijn kansen op ander werk zeer beperkt aanwezig.

Al in 2017 zal Rentray in Lelystad de deuren moeten sluiten, gevolgd door Juvaid in Veenhuizen en Het Keerpunt in Cadier en Keer in 2018. Na de transitie bevindt de Jeugdzorg zich in een cruciale transformatiefase. Jongeren worden niet of onjuist doorverwezen en er ontstaan wachtlijsten en als gevolg daarvan mogelijk toenemende problemen. Jeugdinrichtingen hebben de afgelopen jaren gewerkt aan kwalitatief hoogstaande voorzieningen. Voor deze kwetsbare jongeren is juist het contact met familie en sociale omgeving van groot belang. Door het sluiten van deze regionale jeugdinrichtingen valt dit weg en dat is niet in het belang van de jeugdigen, maatschappij en werknemers.

Jongeren noemen enkelband ‘justitierolex’ straf

Bij CNV Zorg & Welzijn komen signalen binnen van bezorgde medewerkers. Een van hen schrijft: Het besluit om justitiële jeugdinrichtingen te sluiten, maakt Nederland onveiliger. Jongeren noemen de enkelband een aanfluiting: een ‘justitierolex’ straf. Ook wijzen zij op beloften van staatssecretaris Teeven op 3 september 2014. JJI in Transformatie vraagt in wezen om een groot aantal kleinschalige, lokale opvanglocaties om te kunnen voorzien in een lokale aanpak met sterke verbinding met gezin, gemeente, jeugdzorg en school. Dit is op korte en middellange termijn niet haalbaar en realiseerbaar en zorgt voor enorme transitiekosten, omdat een deel van de bestaande JJI locaties dan moet worden afgestoten. Stop daarom met het sluiten van JJI.