19 maart 2020

CNV Zorg & Welzijn blij dat RegioPlus en VWS vraag en aanbod zorgpersoneel bij elkaar brengen

De vraag naar extra personeel in de zorg is nu vanzelfsprekend groot. Minister Bruins van medische zorg heeft daar al in een vroeg stadium van de coronacrisis op gewezen. Verschillende organisaties hebben sindsdien oproepen gedaan voor extra personeel, mensen die meer willen werken of niet dagelijks in de zorg meer werkzaam waren.

Vraag en aanbod van personeel wordt bij elkaar gebracht door regionale werkgeversorganisatie RegioPlus in samenwerking met de Regionale Organisaties Acute Zorg (ROAZ). Zorginstellingen die extra personeel nodig hebben kunnen op www.extrahandenvoordezorg.nl melden hoeveel, voor hoelang en welke zorg en ondersteunende diensten ze nodig hebben.

Ook iedereen die denkt iets bij te kunnen dragen aan de zorg, wordt gevraagd dit op www.extrahandenvoordezorg.nl te melden, zodat er zicht is op hoe die bijdrage eruit zou kunnen zien. Alle aanbod komt in principe in een landelijke database die door RegioPlus wordt beheerd. Daar worden ook alle eerder door bonden en beroepsverenigingen verzamelde gegevens bijgevoegd. Medische zorg, paramedische zorg en ondersteuning worden in de lijst gescheiden. Om knelpunten op te lossen die niet door deze regeling gedekt worden, staat het ministerie van VWS klaar om de landelijke regie over te nemen.

Eerder maakte het ministerie van VWS al bekend dat verpleegkundigen en artsen van wie de BIG-registratie – minder dan twee jaar – verlopen is, toch gewoon aan de slag mogen. Ook wordt de verplichting tot herregistratie tot nader order opgeschort. In dit overzicht vind je alle voorwaarden waaronder je in dienst kan treden.

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Ik ben blij dat deze regeling nu getroffen is. Het leek er een beetje op dat elke organisatie voor zichzelf de extra werkkracht in de zorg ging regelen. Dat was de efficiëntie niet ten goede gekomen. Wij hebben VWS ook gevraagd om hier de regie te nemen en dat is nu gebeurd. We moeten alles op alles zetten om de zorg in stand te houden die nu ‘t het hardst nodig is, en hiermee is een goede stap gezet.”