1 februari 2018

CNV Zorg & Welzijn doet niet mee aan acties ambulancezorg

CNV Zorg & Welzijn wil structurele oplossingen voor een hoger basissalaris en personeelstekorten aan de centrale cao-tafel. De acties bij een aantal Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’en) om per RAV een toeslag af te dwingen zorgen in 2018 niet voor een structurele loonsverhoging. Collega’s in de ziekenhuizen krijgen er in juli 2018 structureel 2 % bij. CNV Zorg & Welzijn wil daarom ook in 2018 extra structureel loon.
Betere afspraken over loon en personeelstekorten kunnen bijvoorbeeld gemaakt worden door de cao Ambulancezorg die loopt tot 1 januari 2019 tussentijds aan te passen. Een aanbod van werkgevers wat wij binnenkort verwachten wil CNV Zorg & Welzijn eerst kunnen voorleggen aan haar leden ter beoordeling.

Personeelstekort
Er is vooral een tekort aan ambulance verpleegkundigen en het takenpakket van de ambulancehulpverleners wordt steeds uitgebreider. Personeel in de sector houdt het niet vol tot de pensioengerechtigde leeftijd, de aanrijtijden staan onder druk etc. Al deze problemen kan iedere RAV niet zelfstandig oplossen maar vraagt een centrale aanpak door cao-partijen. Laten we die los, dan ontstaat er onderling nog meer concurrentie en marktwerking in de Ambulancezorg.

De Ambulancezorg en de acute zorgketen moeten door samenwerking uitzendwerk en hogere kosten tegengaan. Werknemers en vakbonden in de sector Ambulancezorg willen juist geen marktwerking.