31 oktober 2018

CNV Zorg & Welzijn en AZN hebben akkoord bereikt over verdergaande verbeteringen cao ambulancesector

Het is gelukt om voor de cao 2019 nog een aantal verbeteringen te realiseren bovenop het op 4 juni bereikte cao-overlegresultaat.

Een eerdere poging om de huidige cao open te breken mislukte doordat FNV het eerder bereikte overlegresultaat van FNV, CNV Zorg & Welzijn en AZN afwees. Op 30 oktober is FNV opnieuw opgestapt van het cao-overleg.

Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en het overleg vervolgd. Dit in het belang van het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden voor alle medewerkers in de sector ambulancezorg.

Afspraken

  • Het principeakkoord bevat afspraken over een nieuwe cao voor 2019 met een looptijd van een jaar.
  • Een substantiële loonsverhoging voor alle medewerkers in de ambulancezorg.
    Hierdoor wordt de sector ambulancezorg aantrekkelijker voor nieuwe medewerkers en blijft het huidige personeel behouden.
  • Afspraak over een uitkering in januari 2019.
    Dit als compensatie voor het uiteen lopen van de arbeidsvoorwaarden binnen de acute zorg in 2018 en omdat verbetering in de arbeidsvoorwaarden in de lopende cao vanaf 1 juli 2018 niet konden worden doorgevoerd.
  • Er komt een nadere agenda voor duurzame inzetbaarheid en ouderenbeleid.
  • Overige overeengekomen positieve aanpassingen worden nu in het principeakkoord verwerkt.

CNV kaderleden van de sectorgroep ambulancezorg CNV zijn net als ik, content met het bereikte akkoord dat nu na lange tijd eindelijk is bereikt tussen AZN en CNV’, aldus Marco Dons, bestuurder CNV Zorg & Welzijn en cao onderhandelaar.

 

Stemmen

Zodra de tekst van het principeakkoord gereed is, leggen wij het principeakkoord voor aan onze leden. Zij hebben altijd het laatste woord.

 

Informatiebijeenkomsten

Meer weten? Komende week zijn wij in het land om alle vragen te beantwoorden.

 

Woensdag 31 oktober in Heerlen | GGD Ambulancedienst Zuid Limburg. Tijdstip 18.30 -20.00 uur. Plaats van bijeenkomst: Het Overloon 2, 6411 TE Heerlen.

Donderdag 1 november in Groningen | RAV Groningen. Tijdstip 15.00 tot 16.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: Post rijdende dienst Gotenburgweg 40, 9723 TM Groningen.

Maandag 5 november in Eindhoven | GGD Brabant Zuid Oost. Tijdstip 15.00 tot 17.00 uur.
Plaats van bijeenkomst: ambulancepost Eindhoven noord, Avignonlaan 7, 5627 GA Eindhoven.

Dinsdag 6 november in Zwolle | RAV IJsselland. Tijdstip van 12.00 tot 13.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: Voltastraat 3-A, 8013 PM Zwolle.

Dinsdag 6 november in Hengelo | Ambulance Oost. Tijdstip van 15.00 tot 16.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: Demmersweg 55, 7556 BN Hengelo.

Woensdag 7 november in Almere | RAV Flevoland. Tijdstip van 12.00 tot 13.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: Boomgaardweg 4, 1326 AC Almere.

Woensdag 7 november in Alkmaar | Witte Kruis Kennemerland. Tijdstip 15.00 tot 16.30 uur.
Plaats van bijeenkomst: Hertog Aalbrechtweg 6, 1823 DL Alkmaar.