12 november 2020

CNV Zorg & Welzijn: ‘Geef medewerkers stem in oplossen personeelstekort’

Vandaag spreken Tweede Kamerleden die verantwoordelijk zijn voor de zorg, met de minister over de arbeidsmarkt in de sector. De grootste problemen, zoals de afgenomen aantrekkelijkheid van zorgberoepen, de hoge werkdruk en de uitstroom van personeel moeten snel aangepakt worden. De penibele situatie van de zorg gaat niet alleen de werknemers aan, maar raakt de hele samenleving. CNV Zorg & Welzijn dringt er bij de Tweede Kamer op aan om zorgpersoneel zélf te laten meebeslissen over oplossingen voor de schrijnende personeelstekorten in de sector. Zij weten het best wat nodig is om het werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

Zeggenschap vergroten

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Er is op dit moment veel bestuurlijke drukte rond de zorg. Rapport na rapport verschijnt, maar er gebeurt nog veel te weinig. Bovendien zitten er vooral bestuurders aan tafel om problemen te bespreken, en niet degene die zelf dagelijks de washand oppakken. Die stem van de professional moet een grotere rol spelen. Er zijn nog steeds te veel werkgevers die geen tijd besteden aan de dialoog met hun medewerkers.’
CNV Zorg & Welzijn ondersteunt zorgorganisaties om de stem van medewerkers beter door te laten klinken in beleid. Hiervoor kun je contact met ons opnemen en refereren aan project Merkbaar Beter.

Meer werken moet aantrekkelijker worden én lonen

Werken moet lonen. Verreweg de meeste vrouwen in de zorg werken in relatief kleine deeltijdbanen. Het is belangrijk dat het voor hen aantrekkelijk wordt om meer uren te werken. Daarvoor moet er gezond en goed geroosterd worden en moet kinderopvang gratis worden. Het mag natuurlijk nooit zo zijn dat meer werken minder beloning oplevert, bijvoorbeeld omdat mensen niet meer in aanmerking komen voor huur- en zorgtoeslag.

Beter belonen

Over de beloning van zorgpersoneel is ons standpunt duidelijk: gezien de stijgende pensioenpremies en de dalende loonontwikkeling in de markt (waar de ruimte voor loonontwikkeling in de zorg op is gebaseerd) is er, bovenop het huidige beschikbare budget, extra ruimte nodig voor salarisstijgingen in de zorg. De cao’s jeugdzorg, huisartsenzorg en academische ziekenhuizen lopen op 31 december af. Om tot goede cao’s te komen, is het belangrijk dat er in de VWS-begroting voor 2021 extra geld komt. Daarnaast zien we dat zo’n 40% van de werkgevers in de zorg de bonus niet aanvraagt voor hun uitzendkrachten. Dat vinden wij een zeer slechte ontwikkeling. Als er meer tijd nodig is voor deze werkgevers om voor uitzendkrachten en zzp’ers de bonus aan te vragen, dan moet die worden gegeven.

Tussen vast en flex

CNV pleit voor meer onderzoek naar tussenvormen tussen het zzp-schap en een vast dienstverband om van beide de nadelen te verminderen en de voordelen te vergroten. De zekerheden van een vast contract zijn te combineren met regionale inzetbaarheid en het werken voor meerdere zorgaanbieders. Zo hebben medewerkers in de zorg meer ruimte om te kiezen waar en wanneer zij werken. Daarvoor is nodig dat de btw-plicht bij het onderling uitwisselen van zorgpersoneel tussen zorgwerkgevers, verdwijnt.

Lees hier de volledige brief aan de Kamercommissie.