10 februari 2016

CNV Zorg & Welzijn: huidige cao’s passen niet meer bij de nieuwe werkelijkheid

Door alle veranderingen in de zorg passen de huidige cao’s niet meer bij de nieuwe werkelijkheid. ‘Een nieuwe cao voor het sociaal domein, met nieuwe functies en nieuwe salarisschalen maakt de arbeidsvoorwaarden toekomstbestendig en voorkomt dat we over twee jaar nieuwe reorganisaties en ontslagrondes tegemoet kunnen zien. ‘Wij maken nu afspraken met het kabinet, werkgevers en VNG over overname van personeel van TSN, maar dat is een tijdelijke oplossing’, zegt Suzanne Kruizinga, voorzitter van CNV Zorg en Welzijn.

‘Het wordt hoog tijd om nieuwe arbeidsvoorwaarden af te spreken voor het sociaal domein. Wij pleiten voor nieuwe, integrale functies, die mensen de begeleiding en zorg bieden, die ze nodig hebben. Functies waardoor mensen langer verantwoord thuis kunnen blijven wonen door volledig zorg en bijvoorbeeld eenzaamheidsbestrijding. De wereld is al veranderd en wij passen nog oude structuren toe op nieuwe ontwikkelingen. Dat knelt. Daarom roepen wij werkgevers, gemeentes en zorgverzekeraars op om te komen praten over een toekomstbestendig plan, inclusief de bijpassende arbeidsvoorwaarden voor nieuwe functies en nieuwe structuren, zoals wijkteams.’

Functies breder

In een participatiesamenleving verandert ook de inhoud van het werk. Werknemers krijgen een rol in het managen van een systeem met vrijwilligers en mantelzorgers en functies worden breder. Daar horen ook nieuwe afspraken over de arbeidsvoorwaarden bij. Kruizinga: ‘We zien nu dat mensen met dezelfde functies onder verschillende cao’s vallen, zoals de cao VVT en de cao Welzijn, en verschillend beloond worden. Gemeentes kiezen voor de laagste salarisschalen, terwijl ik vind dat je hetzelfde werk gelijk moet belonen.’

‘We moeten snel aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Een kusje of pleister op een diepe vleeswond is niet voldoende, dus soms is een steviger maatregel nodig om erger te voorkomen. Het is nu de hoogste tijd voor die duurzame oplossingen.’