19 maart 2020

CNV Zorg & Welzijn in gesprek met VWS over steun zorgpersoneel

Veel zorgpersoneel staat onder enorme druk en dat zal nog geruime tijd duren. CNV Zorg & Welzijn overlegt met het ministerie van VWS om aan hun noden en wensen zoveel mogelijk tegemoet te komen. Het overleg gaat over heel praktische zaken, over regelingen rond werk en inkomen en ook over de nasleep van de coronacrisis.

Regelingen voor zzp’ers en rondom deeltijd-WW moeten ook gaan gelden in de zorg. Op sommige plekken is het ‘alle hens aan dek’, maar in andere sectoren is er minder werk. Werknemers daar moeten weten dat er regelingen komen voor de zorg/welzijnsonderneming en in het kader van werktijdverkorting. We zien daarnaast graag helderheid bij regelingen van tijd voor tijd, verlofsparen, generatieregelingen en balansbudget.

Extra werk
Inkomen door extra werk zou niet tot extra kosten moeten leiden. Werknemers kunnen door een hoger inkomen zorgtoeslag verliezen of kinderopvangtoeslag mislopen. Wie in de zorg geconfronteerd wordt met extra ziektekosten vanwege coronabesmetting, bijvoorbeeld als er eigen risico betaald moet worden, moet dit vergoed krijgen. Ambulant zorgpersoneel moet voor extra werk hetzelfde beloond worden als zorgwerkers in de ziekenhuizen.

Meer aandacht voor ethisch handelen
De bijzondere situatie vraagt om extra aandacht rond het ethisch handelen van zorgprofessionals. Op alle fronten moeten moeilijke beslissingen genomen worden die voor emotionele reacties kunnen zorgen. CNV Zorg & Welzijn pleit voor tijd en ruimte om zorgen te bespreken, keuzes te verantwoorden. Dat betekent tijd en capaciteit voor steun aan zorgpersoneel dat zwaar belast wordt met wat komen gaat.

Praktische zaken
We horen van onze leden dat er niet overal voldoende beschermende materialen zijn. Alle mogelijkheden moeten worden benut om dit te repareren, wetend dat dit natuurlijk ook prioriteit heeft in de regio’s en bij het ministerie. In zorginstellingen moet tijd vrijgemaakt worden, om even bij te slapen, rustig te eten of te ontspannen.
Er kan gezorgd worden voor maaltijdvoorzieningen en afspraken met supermarkten om boodschappen bij het werk af te leveren. Er is ook dringend behoefte aan kinderopvang buiten de reguliere uren. Laat professionals zelf beslissen welke administratieve taken (tijdelijk) overbodig zijn.

Afhechten crisis
Mensen die nu in de zorg her- of zij-instromen, kunnen met een vast contract worden behouden. Dat helpt om personeelstekorten op langere termijn tegen te gaan. Coulance is gewenst met eisen rond opleidingen die men nu niet kan afronden (uitgestelde opleidingen, examens die worden verzet). Dit moet geen extra kosten voor studenten opleveren.