21 februari 2018

CNV Zorg & Welzijn: investeren in personeel vermindert ziekteverzuim

ziekteverzuim-terugdringenDe bezuinigingen en veranderingen in de zorg waren goed voor de schatkist, maar zorgmedewerkers zijn de dupe. Dat uit zich nu in een snel stijgend ziekteverzuim als gevolg van de veel te hoge werkdruk. Dagblad Trouw opent vandaag met het nieuws dat daardoor 500 miljoen euro weglekt. ‘Het loont om te investeren in zorgend en ondersteunend personeel’, reageert Jan de Vries, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn op de cijfers.

De Vries: ‘Er is sprake geweest van korte termijn denken door én te hervormen én te bezuinigingen, zonder aandacht te hebben voor de gevolgen voor het personeel. Zij moesten niet alleen anders gaan werken, maar ook met minder medewerkers zorgen voor meer cliënten met een zwaardere zorgproblematiek.”

Niet ziek durven melden

“Vacatures worden niet ingevuld en mbo-opgeleid en ondersteunend personeel is wegbezuinigd, waardoor de werkdruk zo hoog is dat medewerkers er onderdoor gaan,” aldus De Vries. “Medewerkers durven zich in eerste instantie niet ziek te melden, omdat ze dan collega’s zwaarder belasten en ze hun cliënten niet in de steek willen laten. Dat gaat door, tot het echt niet meer gaat en medewerkers langer uitvallen.’

“Wees zuinig op personeel”

‘Werkgevers moeten daarom zuiniger zijn op hun personeel door te investeren in hun loopbaan, vitaliteit, coaching en persoonlijke begeleiding. Het gesprek met de zorgmedewerkers over wat zij nodig hebben levert aantoonbaar een verlaging van het ziekteverzuim op. Daarom bepleit CNV Zorg & Welzijn aan de cao-tafels dat werkgevers hierin meer investeren. Investeren in mensen levert zo niet alleen geld op maar ook tevreden en gezonde medewerkers. Voldoende ondersteunend personeel helpt ook. Zij kunnen de zorgmedewerkers ontlasten en het welzijn van de cliënten verhogen.’