17 september 2019

CNV Zorg & Welzijn: Kabinetsplannen gaan voorbij aan acute problemen in de zorg

‘Ondanks de nijpende personeelsproblemen in de zorg, investeert dit kabinet uit het begrotingsoverschot te weinig geld in de sector. Zorgprofessionals luiden de noodklok en geven aan dat het water hen tot de lippen staat. Onderzoek toont vandaag aan dat veel Nederlanders vinden dat het begrotingsoverschot onder meer in de zorg geïnvesteerd zou moeten worden. Maar het kabinet gaat voorbij aan de acute problemen in deze sector‘, zegt Anneke Westerlaken, voorzitter van CNV Zorg & Welzijn in een eerste reactie op de Miljoenennota.

Koopkracht
Of de door het kabinet beloofde koopkrachtstijging echt gerealiseerd wordt, hangt samen met welke afspraken er in de cao kunnen worden gemaakt. Volgens CNV Zorg & Welzijn kunnen er pas goede afspraken komen als er meer geïnvesteerd wordt in loonruimte voor de zorg. Het kabinet vindt kennelijk dat er genoeg wordt geïnvesteerd in de publieke sector, terwijl CNV Zorg & Welzijn ziet dat de kwaliteit van de zorg steeds verder onder druk komt te staan. Er komt 50 miljoen voor het behoud van medewerkers, maar dit is een druppel op een gloeiende plaat.

Alarm
Medewerkers hebben het gevoel dat zij geen goede zorg meer kunnen bieden. De werkdruk is veel te hoog. Onder invloed van marktwerking worden zorgorganisaties aangestuurd alsof het fabrieken zijn. Werknemers worden ziek en raken gedemotiveerd omdat ze niet de tijd krijgen om patiënten en cliënten te bieden wat nodig is.

Jeugdzorg
Ondanks grote tekorten bij de gemeenten wordt er ook in de jeugdzorg niet extra geïnvesteerd. Volgens de Miljoenennota komt er 300 miljoen aan extra geld voor de jeugdzorg. Maar dit geld was al in het voorjaar toegezegd aan gemeenten en is niet geoormerkt. Gemeenten kunnen dat geld dus ook besteden aan andere doelen waardoor het alsnog niet bij de jeugdzorg terechtkomt. CNV Zorg & Welzijn blijft dan ook bij de politiek hameren op meer en geoormerkt geld voor jeugdzorg. De zorg aan kwetsbare kinderen en hun gezinnen is in gevaar.

Politiek aan zet
‘Deze week is de politiek aan zet. Wij zien zorgmedewerkers die acties voeren, cao-overleggen die vastlopen en een hoog verzuim en leegloop in de zorg. Daar moet nu een antwoord op komen’, aldus Westerlaken. ‘Door nu echt in goede arbeidsvoorwaarden te investeren, kunnen zorgmedewerkers een salaris krijgen dat in verhouding staat tot de zwaarte van hun werk. Met extra investeringen kan de veel te hoge werkdruk in de sector aangepakt worden. Daarmee zorgen we voor betere zorg in Nederland. En daar worden we allemaal beter van.’