15 mei 2018

CNV Zorg & Welzijn legt onderhandelingen cao Kraamzorg stil

‘Wij eisen reiskostenvergoeding!’

 

cao kraamzorg

De cao-onderhandelingen voor medewerkers in de kraamzorg zijn vandaag stilgelegd door CNV Zorg & Welzijn en de andere betrokken bonden. Zij vinden het onder meer onaanvaardbaar dat werkgevers geen goede vergoeding willen geven voor reiskosten, terwijl autogebruik door hen verplicht wordt voor kraamverzorgenden.

Groot tekort personeel

Sociale partners praten al sinds januari met werkgeversorganisatie BO Geboortezorg, met een duidelijke inzetbrief. Hierin staat wat de eisen zijn van de bonden voor de nieuwe arbeidsovereenkomst van kraamverzorgenden. ‘Maar werkgevers kwamen daarop zelf niet met een concreet antwoord’, aldus CNV Zorg & Welzijn-bestuurder aan de onderhandelaarstafel Karin Kasper. ‘Daarbij wil de werkgever af van de ORT en de reiskostenvergoeding wordt niet verhoogd. Dit zijn juist punten die belangrijk zijn voor deze sector, want de vergoedingen zijn op dit moment ronduit slecht te noemen en er is een groot tekort aan personeel.’

‘Werkgever heeft nu eigen invulling cao’

De vakbonden zijn er nu klaar mee, aldus Kasper. ‘We maken ons zorgen, de sector wordt zo om zeep gebracht. Steeds meer kraamverzorgenden kiezen voor een ZZP-constructie, er is een groot tekort aan nieuwe mensen en de werkdruk is hoog.’ De huidige cao is volgens Kasper niet leesbaar en wordt door werkgevers naar hun eigen wensen ingevuld. ‘Er moet minder ruimte komen voor eigen interpretatie van de werkgever. Dit zijn onmisbare eisen om de sector aantrekkelijk te houden en de tekorten te kunnen aanvullen. Wij stoppen niet voordat er mooie voorwaarden liggen voor kraamverzorgenden.’

Hoe nu verder

De onderhandelingen worden nu stilgelegd maar CNV en betrokken bonden blijven zich de komende tijd actief inzetten om de belangen van de werknemers in de kraamzorg alsnog te behartigen. ‘Er staat een nieuwe afspraak met de werkgever op 5 juni, maar daarbij is onze voorwaarde dat zij met een goed voorstel komen waarover we kunnen onderhandelen. Nogmaals: voor ons is het onbespreekbaar dat hierin geen goede vergoeding staat voor reiskosten en de afschaf van de ORT is ook niet bespreekbaar.

Lees in dit recent verschenen artikel over de kraamzorg waarom deze cao zo belangrijk is https://zorgenwelzijn.cnvconnectief.nl/nieuws/de-kraamverzorgende-verdient-meer/  

 

Voor informatie: Karin Kaspers, CNV Zorg & Welzijn onderhandelaar Kraamzorg k.kaspers@cnv.nl,