2 januari 2017

CNV Zorg & Welzijn: medewerkers verliezen rechten door beleid gemeenten

Medewerkers van peuterspeelzalen en sociale wijkteams zijn de dupe van het beleid van gemeenten, sinds die verantwoordelijk zijn voor de volledige zorg voor de jeugd, de WMO en langdurige zorg. Medewerkers worden ontslagen en krijgen daarna slechtere arbeidsvoorwaarden. CNV Zorg & Welzijn roept medewerkers op om hun nieuwe contract te laten checken. Gemeentenen moeten zich ook ‘op afstand’ als goed werkgever te gedragen vanuit hun stelselverantwoordelijkheid en meer oog hebben voor het onderscheid tussen peuterspeelzalen en kinderopvang.

Peuterspeelzaalleidsters 8,2% minder loon

Veel gemeenten besluiten om de subsidie voor peuterspeelzalen in te trekken en het onder te brengen bij de kinderopvang. De peuterspeelzalen worden opgeheven en de peuterspeelzaalleidsters ontslagen. Zij kunnen dan solliciteren bij de overnemende partij die werkt onder de cao kinderopvang. Een cao waar het salaris 8.2% lager ligt dan in de cao welzijn, waar peuterspeelzaalleidsters onder vallen. Hiermee gaat er veel expertise verloren. Gemeenten willen hiermee vooral op de korte termijn bezuinigingen binnenhalen en vergeten dat peuterspeelzaalwerk echt anders is dan kinderopvang en ook een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Voor ouders en kinderen voor wie de peuterspeelzaal een laagdrempelige voorziening was met vroegtijdige ondersteuning in opvoeding dreigen uit het oog te raken. Dit kan op de lange termijn gevolgen hebben.

Asscher

Minister Asscher zegt dat ieder kind recht heeft op twee dagdelen peuteropvang, maar geeft niet aan hoe dat gefinancierd gaat worden. De bonden hebben met de brancheorganisatie kinderopvang een overgangsprotocol gemaakt waarin overgangsmaatregelen staan als peuterspeelzaalleidsters van de cao welzijn overgaan naar de kinderopvang en dus de cao Kinderopvang. Gemeenten negeren deze afspraken vaak, waardoor medewerkers tussen de wal en het schip vallen en het zelf maar moeten uitzoeken. Meestal ontvangen ze geen transitievergoeding omdat er geen geld is en verliezen al hun rechten.

Oproep om je contract te checken

Medewerkers die bij een nieuwe stichting gaan werken, die sociale wijkteams in de gemeente gaat opzetten, krijgen vaak een nieuwe arbeidsovereenkomst voorgelegd. CNV Zorg & Welzijn adviseert medewerkers hun nieuwe contract te laten toetsen en vooral om niet zelf hun dienstverband te beëindigen. Daarmee verliezen medewerkers al hun opgebouwde rechten. CNV Zorg & Welzijn vindt de werkzaamheden bij de nieuwe werkgever een voortzetting zijn van de functie die je voorheen ook al vervulde en dan is er sprake van opvolgend werkgeverschap of overgang van onderneming.
De gemeente omzeilt met het oprichten van een stichting de verplichtingen die voorkomen uit de wet en regelgeving. Voorheen hadden zij een overeenkomst met de oude werkgever en nu met de nieuwe stichting.