3 april 2020

CNV Zorg & Welzijn: ‘Niet voldoende beschermd, niet aan het werk’

De bescherming van zorgmedewerkers tegen corona buiten de ziekenhuizen is nog slecht geregeld. Een derde van de zorgmedewerkers wordt gevraagd zonder beschermingsmiddelen tegen het coronavirus aan het werk te gaan, vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen.

Zorgmedewerkers maken zich grote zorgen over onbeschermd aan het werk gaan, en de beschikbaarheid van beschermingsmiddelen. Dat blijkt uit een peiling onder meer dan 1.500 CNV-leden en hun collega’s in de zorg. Op de vraag of er voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar zijn antwoord bijna 40 procent nee, en 20 procent zegt dat niet te weten.

Onder controle krijgen

Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: ‘Dit is nog steeds een zeer zorgelijk situatie. Zorgprofessionals werken keihard om corona onder controle te krijgen. Het helpt natuurlijk niet dat ze dan gevaar lopen zelf besmet en ziek te worden. We naderen nu het punt dat we moeten adviseren: als je niet kunt werken volgens de RIVM-richtlijnen, ga dan niet aan het werk.’

Min-uren

Naast de enorme inspanning om corona de baas te worden, is er ook grote stilstand in de rest van de zorg. Een derde van het zorgpersoneel is gevraagd om vakantie op te nemen. 20 procent van de ondervraagden ziet dat collega’s minder worden ingezet. Er worden minder mensen opgeroepen om te komen werken, veel flexwerkers zitten thuis en contracten die aflopen worden niet vernieuwd.

Urgent

Uit deze cijfers wordt duidelijk dat de zogenaamde min-uren-problematiek urgent is. Zorgmedewerkers die nu niet aan het werk kunnen, maken zich zorgen over het inhalen van de uren na de coronacrisis. CNV Zogr & Welzijn zet zich ervoor in dat deze uren komen te vervallen. Ook kijken we hoe zorgpersoneel waar werk van weg valt, ingezet kan worden op plekken waar het juist druk is.