8 maart 2018

CNV Zorg & Welzijn ondertekent pact voor de ouderenzorg

CNV Zorg & Welzijn zal zich samen met 34 organisaties inzetten om de eenzaamheid onder ouderen te verminderen en de kwaliteit van verpleeghuizen te verbeteren. ‘Onze leden die in de ouderenzorg werken, vinden deze beloftes aan ouderen belangrijk. Veel van deze leden zijn daarnaast mantelzorger of vrijwilliger. Als je zelf ouder bent, wil je niet vereenzamen en wil je goede zorg ontvangen. Daarom zetten we onze handtekening onder dit pact’, zegt Jan de Vries, tijdelijk voorzitter van CNV Zorg & Welzijn.


Door de samenwerking moet de eenzaamheid verminderen, mensen langer thuis kunnen blijven wonen en de kwaliteit van de thuiszorg en verpleeghuiszorg verbeteren. Daar is ook wat voor nodig, zoals meer (zorg)medewerkers, meer ruimte voor vakmanschap en minder administratieve lasten. Er komt ook een betere ondersteuning van de mantelzorger en nieuwe woon- en zorgvormen die passen bij de behoeften van ouderen, tussen thuis en een verpleeghuis.

De volledige tekst van het pact voor de ouderenzorg staat hier.