13 februari 2020

CNV Zorg & Welzijn steunt noodkreet kraamzorg

CNV-leden zitten vanmiddag op de tribune van de Tweede Kamer om te zien wat er besloten wordt over de nijpende situatie in de kraamzorg. CNV deelt de zorgen van werknemers bij kraamzorgorganisatie ZiN (Zorg in Nederland) en ondersteunt hun eis dat er door de politiek moet worden ingegrepen. De financiële situatie bij ZiN is zo precair dat zorgverzekeraars nu al twee maanden achter elkaar een voorschot hebben moeten geven om de salarissen van de kraamverzorgenden te betalen.

De kraamverzorgenden vinden het uurtarief (€49,69) van de Nederlandse Zorgautoriteit voor kraamzorg veel te laag. Daarmee valt niet te voldoen aan de eisen van de zorgverzekeraar op het gebied van opleiden van nieuw personeel, scholing kraamverzorgenden, reiskosten etc. Ook betalen zorgverzekeraars regelmatig beneden dit tarief uit aan de kraamzorgorganisatie.

Kraamzorg in gevaar
CNV-bestuurder Marco Dons: ‘Als het NZa-tarief niet verhoogd wordt en de cao niet beter wordt, dan gaan kraamverzorgenden massaal ander werk zoeken, kan kraamzorg niet meer verleend worden en kunnen zorgverzekeraars geen zorg meer garanderen. Zonder kraamzorg bij de mensen thuis wordt de belasting bij de ziekenhuizen hoger. Daar is ook al personeelsgebrek. De zorg is daar duurder dan de zorg die kraamverzorgenden nu één op één in een vertrouwde omgeving aan een nieuw gezin geven.’

Financiële nood
Het ziekteverzuim heeft schrikbarende vormen aangenomen: gemiddeld over het gehele jaar 11,2%. De kosten hiervan zijn voor werkgevers niet meer op te brengen. En dat terwijl de vergoeding van kraamverzorgende niet overhoudt: maximaal €17,42 per uur bruto, welgeteld €13,81 netto per uur. Een kraamverzorgende die net begint te werken verdient €12,24 netto per uur. Voor een wachtdienst van acht uur krijgt een kraamverzorgende in totaal €11,48 euro bruto uitbetaald. De onderhandelingen over een nieuwe cao voor de kraamzorg zitten muurvast. De tegenstelling met de cao ziekenhuizen, VVT en de gehandicaptenzorg is groot.

Werkdruk
Kraamverzorgenden, met gemiddelde leeftijd van ongeveer 47 jaar, werken vaak acht dagen onafgebroken. In de zomerperiode (drie maanden lang), vakantieperiodes en bij extreme drukte, werken deze mensen regelmatig in vier gezinnen per dag. Medewerkers klagen over het ontbreken van ergonomische en arbo-technisch goedgekeurde werkomstandigheden. Een nacht werken voorafgaand aan een werkblok van acht dagen is extra belastend. De gevolgen zijn een onaanvaardbare werkdruk, ontevreden klanten, ontevreden verloskundigen, ontoereikende zorg in de gezinnen en uiteindelijk zieke werknemers.

Geen opvolgers
Deze arbeidsvoorwaarden maken overduidelijk waarom er bijna geen jonge mensen meer te vinden zijn die dit vak willen gaan uitoefenen. Daarmee wordt de druk op de huidige medewerkers steeds groter. Veel jonge nieuwe kraamverzorgenden haken af door de werkblokken van 8 dagen, de lage financiële waardering en de hoge werkdruk.