25 februari 2016

CNV Zorg & Welzijn steunt de werknemers van TSN

Het liefst zouden we willen dat alle werknemers van TSN thuiszorg worden overgenomen door andere zorgorganisaties tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden, aldus Suzanne Kruizinga van  CNV Zorg en Welzijn.

We hebben de afgelopen weken de blaren op onze tong gepraat met de bewindvoerders om afspraken te maken over eventuele overname door andere zorgaanbieders, of wat er moet gebeuren als TSN toch failliet gaat.
We hebben gepraat met Buurtzorg over hun arbeidsvoorwaarden. Maar we hebben vooral gesproken met de Vereniging Nederlandse Gemeenten over en hoe zij hun leden konden bewegen om overname door andere partijen in goede banen te leiden.

Dit bleek een zeer moeizaam proces.
Elke individuele gemeente maakt zijn eigen keuzes. Dat maakt de situatie  voor de werknemers van TSN thuiszorg heel verschillend.
Wij willen in ieder geval dat werknemers worden overgenomen, door Buurtzorg of door anderen, tegen goede en passend arbeidsvoorwaarden.
Daarvoor hebben we in de CAO VVT een speciale afspraak gemaakt in artikel 12.3.
De CAO is algemeen verbindend verklaard, dus iedere werkgever in Nederland moet zich daaraan houden.

Wij willen geen loze beloftes doen, maar stellen alles in het werk om dit te realiseren. Hoe minder mensen werk verliezen, hoe beter dat is voor de werknemers, voor de cliënten van TSN en voor Nederland.