5 juni 2019

CNV Zorg & Welzijn vraagt aandacht voor jeugdzorg bij congres Nederlandse gemeenten

CNV Zorg & Welzijn is geschokt dat de positie van werknemers in de jeugdzorg niet telt. Structurele verbeteringen in de sector blijven nog steeds uit. De werkdruk is onverminderd hoog. Er is nog altijd een grote uitstroom gaande in de sector. Mensen vallen langdurig uit of raken arbeidsongeschikt. Er is straks geen jeugdzorgwerker meer te vinden! Wij hebben de ministeries gevraagd om een investering voor de arbeidsmarkt in jeugdzorg.

Op 1 juni liep het ultimatum af dat de bonden aan de ministeries van VWS, V&J en Financiën hadden gestuurd. Op woensdag 29 mei ontving CNV Zorg & Welzijn een reactie.Deze is dermate teleurstellend dat de bonden zich opmaken voor acties.

Gisteren stond CNV Zorg & Welzijn, samen met FNV, bij de ingang van het jaarlijkse VNG-congres (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) in Barneveld. Opnieuw werd aandacht gevraagd voor de sector jeugdzorg. De aanwezigen kregen 10 ideeën aangereikt waarmee de jeugdzorg beter wordt.