12 september 2018

CNV Zorg & Welzijn wil overleg voor een nieuwe cao ambulancezorg

Het is al enige tijd onrustig in de ambulancesector. Vóór de zomer is er door alle cao-partijen een onderhandelingsresultaat getekend met onder andere 6% loonsverhoging voor ambulancechauffeurs en verpleegkundigen. Dit akkoord is door de FNV-leden afgewezen, en door de CNV-leden aangenomen. Omdat voor een aanpassing in een lopende cao alle partijen nodig zijn, blijft er vanaf 1 juli ruim 6% loonverhoging voor ambulance chauffeurs en verpleegkundigen op de plank liggen.

Als verbeteringen in de lopende cao nu niet mogelijk zijn, dan wil CNV in onderhandeling over een nieuwe cao ambulancezorg met terugwerkende kracht. Om te voorkomen dat de huidige cao zonder verbetering van arbeidsvoorwaarden stilzwijgend met een jaar wordt verlengd, zal CNV de lopende cao vóór 1 oktober opzeggen om opnieuw met alle partijen om tafel te gaan.

Marco Dons, onderhandelaar: “Een loonsverhoging voor iedereen is stap 1. Daarna moeten er snel nieuwe functieomschrijvingen komen (stap 2) zodat alle medewerkers goed opnieuw gewaardeerd worden voor het belangrijke en verantwoordelijke werk dat men doet in de ambulancezorg.’ Op dit moment verdienen ambulanceverpleegkundigen veel te weinig ten opzichte van gespecialiseerd verpleegkundigen in ziekenhuizen.