10 februari 2017

CNV Zorg & Welzijn sluit convenant Nieuwe GGZ

Tijdens het symposium ‘De Nieuwe GGZ’ heeft CNV Zorg & Welzijn een convenant gesloten waarmee het de Nieuwe GGZ omarmt.

De nieuwe GGZ is een beweging die streeft naar geestelijke gezondheidszorg die meer uitgaat van de behoefte én de context van het individu en die minder gericht is op het systeem en de instandhouding daarvan. Het wil zijn doelstellingen realiseren via e-health en op communities gebaseerde zorg. De Nieuwe GGZ richt zich op verbinding van hulpverleners, cliënten, families, verzekeraars, gemeenten, politiek en buurten.

Dit heeft grote gevolgen voor de manier waarop GGZ-professionals hun werk uitoefenen. Het gaat om een geheel nieuwe benadering van zorg in een veranderende context. Oude zekerheden verdwijnen. De hulpvraag van cliënten vraagt een volledig nieuwe definitie. Er moet met (nog) meer externe partners rekening worden gehouden, terwijl de cliënt (nog) meer dan nu centraal staat.