22 februari 2019

Crisisberaad over cao jeugdzorg

foto: Bert Beelen

Werkgevers in de jeugdzorg hebben aan CNV Zorg & Welzijn en de andere vakbonden meegedeeld dat er onvoldoende financiële ruimte is om tot onderhandeling te kunnen komen.

Daarnaast hebben werkgevers geen aanvalsplan overhandigd hoe die financiële ruimte wel gevonden kan worden. Vakbonden en werkgevers houden nu crisisberaad. Doel van dit crisisberaad is om de onderhandelingen wel te kunnen starten. Zodra daarover meer duidelijkheid is, berichten wij uiteraard opnieuw.

De gezamenlijke inzet van de bonden is op donderdag 21 februari  aan de werkgevers overhandigd.