12 maart 2018

De vergeten kiezers

De verkiezingscampagnes zijn in volle gang. Helaas wordt een grote groep kiezers vergeten. Dat zijn de 250.000 medewerkers van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. De kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening wordt uiteindelijk bepaald door de inzet en kwaliteit van de mensen die daar dagelijks in werken. Zij ondersteunen en adviseren de gemeentebestuurders of geven uitvoering aan hun beleid. Deze 250.000 medewerkers doen dat met passie voor de publieke zaak en voelen zich sterk verbonden met de burgers van hun gemeente.

De nieuw gekozen gemeenteraden worden straks de werkgever van 160.000 gemeenteambtenaren en indirect, via de inkoop, van 90.000 medewerkers in zorg en welzijn. Goede dienstverlening aan burgers begint dus bij goed werkgeverschap van gemeenten. Alleen hoor je daar de kandidaat-gemeenteraadsleden maar zelden over. Terwijl de nieuw gekozen gemeenteraadsleden straks echt het verschil kunnen maken, voor die kwart miljoen medewerkers en daarmee voor al hun burgers.

Hoe? CNV Zorg & Welzijn en CNV Overheid hebben de kandidaat-gemeenteraadsleden in een Pamflet de volgende aanbevelingen meegegeven:

  • Sluit alleen nog langjarige contracten met zorgaanbieders.
  • Cao-loon voor hulp bij huishouden.
  • Afgesproken aantal werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking.
  • In regeerakkoord afgesproken garantiebanen en beschutte werkplekken.
  • Stages en banen voor jongeren bij gemeenten met voldoende begeleiding.
  • Minder flexwerk om ongelijkheid en onzekerheid te voorkomen.
  • Maak de WMO toegankelijker en persoonlijker.