22 maart 2019

Duurzame inzetbaarheid: LUMC stelt geen extra middelen beschikbaar

Op landelijk niveau zijn kaders overeengekomen over werkdruk en generatiebeleid. In een aantal UMC’s  wordt  actief invulling gegeven aan deze kaders.

In het LUMC hebben we inmiddels drie keer overleg gevoerd zonder resultaat. De echte wil van de werkgever om invulling te geven aan deze belangrijke onderwerpen lijkt onvoldoende aanwezig te zijn. Wij vinden dit erg merkwaardig aangezien het LUMC deze afspraken op landelijk niveau (via de NFU) met ons heeft gemaakt.

Lees hier de update.