10 april 2017

De eerste cao Kraamzorg is een feit!


CNV Zorg & Welzijn heeft samen met andere bonden, FNV Zorg & Welzijn, NU’ 91 en FBZ, een akkoord gesloten voor een eerste cao Kraamzorg. Het akkoord vervangt de cao VVT, die op 31 maart 2016 is afgelopen. De nieuwe cao zal doorlopen tot en met 31 december 2017.

Na de ledenraadpleging bleek dat de leden van CNV Zorg & Welzijn, net zoals de leden van de andere betrokken bonden, het akkoord afwezen. De regeling over de reiskosten was het grootste struikelblok. Inmiddels hebben de bonden weer gesproken met BO Geboortezorg. BO heeft de afbouwregeling van de vergoeding reiskosten teruggetrokken. Alleen de afspraak voor 2017 blijft gehandhaafd: 0,15 cent over de eerste 10 kilometer en 0,26 cent over de volgende kilometers.

De belangrijkste afspraken in het akkoord zijn verder:

• Loon: 0,65% per 1 januari 2017, 1% per. 1 juli 2017;
• Eindejaarsuitkering naar 6 % opbouw per 1 januari 2017, naar 6,2% opbouw per 1 januari 2018;
• Wachtdiensten uitsluitend vergoeding per blok van acht uur, dus geen vergoeding per uur; Maximering van aantal oproepen in de wachtdienst;
• Afspraken over inzet in de nacht;
• Betaling van ORT over verlofuren vanaf 1-1-17;
• Betaling van de kosten van herregistratie door de werkgever.

Ingestemd
De kaderleden van CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met deze wijziging van het onderhandelaarsakkoord. Wij zullen het akkoord zo spoedig mogelijk, samen met andere bonden, ondertekenen. Daarmee is de cao Kraamzorg  voor 2017 definitief.

We hebben afgesproken dat we in de loop van 2017 gaan praten over een nieuwe cao. De aanpassing van de reiskostenvergoeding zal daar zeker een onderwerp zijn. CNV Zorg & Welzijn vraagt leden de eigen werkgever en leidinggevenden en vooral bij de ondernemingsraad van de organisatie duidelijk te maken wat hun wensen en eisen zijn over reiskosten.

Daardoor kunnen ze ervoor zorgen dat de eisen van BO geboortezorg voor een cao 2018 en verder wat betreft de aanpassing van de regeling reiskosten van te voren worden aangepast. Dat brengt een volgend akkoord met goede en duurzame arbeidsvoorwaarden voor de Kraamzorg dichterbij.

Lees hier de volledige cao Kraamzorg.