25 maart 2019

Eerste overleg voor nieuwe cao ziekenhuizen

CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben het eerste cao-overleg met de brancheorganisatie NVZ gehad. Over de thema’s die in deze onderhandelingen centraal moeten staan, zijn we het redelijk eens, blijkt uit een eerste verkenning. We hebben het dan over het belang van een aantrekkelijk salaris, over de personeelstekorten in verschillende functies, investeren in opleiden, duurzame inzetbaarheid, werkplezier en het terugdringen van de werkdruk.

Dat zegt nog niet dat we het makkelijk eens worden over de afspraken die daarbij horen. De inzetten van CNV en de andere bonden verschillen nogal van die van de NVZ.

Het vervolg

De onderhandelingen zetten we voort op 1 april. Op de agenda staat dan flexibiliteit, waarbij we als CNV onder meer afspraken willen maken die medewerkers meer grip geven op hun werk en beter belonen als zij extra worden ingezet. In de gesprekken daarna gaan we het hebben over de thema’s Generatiebeleid en duurzame inzetbaarheid, Opleiden en ontwikkelen, Beloning en de overige voorstellen.