11 februari 2019

Eerste schrapsessie in jeugdzorg door doortastende jeugdzorgwerker

‘Schokkend hoeveel door jeugdzorgwerkers gerapporteerd moet worden’

‘Vertrouw de jeugdzorgwerker en vraag hen niet voortdurend verantwoording af te leggen over alle zorg die zij leveren omdat er anders geen geld voor komt.’ Dat zei jeugdzorgmedewerker Carina Klinkvis vandaag tijdens de eerste schrapsessie in de jeugdzorg. Tijdens deze sessie ging Jeugdhulp Friesland de enorme berg overbodige administratieve taken te lijf die zij dagelijks trotseren. Dit alles onder het toeziend oog van zorgminister Hugo de Jonge, die dezelfde middag nog mogelijke oplossingen meekreeg. CNV Zorg & Welzijn bestuurder Oscar Overbeek ziet dit als een eerste begin richting structurele oplossingen. ‘Er is nu een mooie start gemaakt, maar snelheid is nu echt noodzakelijk, jeugdzorgwerkers lopen op hun tandvlees.’

Vijf voor twaalf

In het afgelopen najaar voerden jeugdzorgmedewerkers actie. Het is “vijf voor twaalf”, was het geluid toen al en CNV Zorg & Welzijn riep op om massaal per mail bij De Jonge aandacht te vragen voor de problemen. Dat resulteerde in een gesprek met de minister, waar ook medewerkers zelf aanwezig waren. Vooral overbodige administratie en verantwoording stonden hoog op de discussielijst. Daarop stelde een jeugdmedewerker Klinkvis van de Friese instelling een schrapsessie voor.

‘Jeugdzorgwerker moet zich op het kind kunnen focussen’

Scherp blijven

Overbeek: ‘Als je het zo op een rij ziet na deze schrapsessie is het schokkend wat er allemaal door jeugdzorgwerkers gerapporteerd moet worden. Deze middag heeft concrete oplossingen opgeleverd om regeldruk flink terug te brengen, zodat de jeugdzorgwerker zich weer op het kind kan focussen.’ CNV Zorg & Welzijn is tevreden met deze eerste stap. ‘Het is goed dat de minister nu luistert naar jeugdzorgwerkers en ook in actie komt. Nu is het aan hem om alle commitment en inspanningen te leveren om het schrappen van deze overbodige administratie te kunnen realiseren.’ Overbeek ziet graag dat deze schrapsessies breed uitgerold worden. ‘Daar moet dan wel tijd voor worden vrijgemaakt, anders gaat het af van de tijd voor het kind en die is al zo krap. Medewerkers die hier vandaag zaten, konden vandaag geen zorg leveren. Maar zo doorgaan kan niet. Dat gaat op langere termijn ten koste van jongeren en hun gezinnen.’

Budget nodig

De CNV Zorg & Welzijn bestuurder maakt zich zorgen over verdere bezuinigingen in de sector. ‘De vraag naar jeugdzorg stijgt, maar de budgetten krimpen. Er is juist éxtra geld nodig, dit is essentieel om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren. Door de aanbestedingen, de kort durende contracten en de te lage tarieven komt de continuïteit van de zorg, de organisaties en het vakmanschap onder druk te staan.  ‘Nu is het belangrijk dat de minister doorpakt. De Jonge moet over de brug komen met het noodzakelijke budget om de jeugdzorg weer gezond te krijgen.’