23 januari 2019

Eindbod nieuwe cao Fokus

CNV Zorg & Welzijn en de andere bonden hebben met werkgever meerdere keren overleg gevoerd om te komen tot een nieuwe cao voor FOKUS. Werkgever heeft uiteindelijk een eindbod aan de bonden voorgesteld.

Onze inzet was een substantiële loonsverhoging: het is immers tijd dat ook FOKUS-werknemers een goede loonsverhoging krijgen. Daarnaast waren er nog onderwerpen van het vorige cao-overleg die nog niet waren afgerond, zoals het generatie-pakt.

Wat houdt het eindbod in

  • De loonsverhoging is per 1 januari 3,1 procent;
  • Generatie-pakt is overeenstemming over en getekend;
  • Leeftijdsuren worden automatisch aangepast aan de landelijke AOW verhoging;
  • Studie naar het functiehuis en het loongebouw, die voor 1 januari 2021 moet zijn afgerond. Reden is dat de bonden vinden dat de loonschalen grillig verlopen;
  • Opzegtermijnen van de arbeidsovereenkomsten zijn aangepast aan de wettelijke regeling

Klik hier voor de verdere tekstuele aanpassingen.