19 september 2019

Einde slapend dienstverband lijkt in zicht

Als het aan advocaat-generaal Ruth de Bock van de Hoge Raad ligt, komt er een einde aan het slapend dienstverband. Dat is het in dienst houden van arbeidsongeschikt personeel om zo betaling van de transitievergoeding te voorkomen. Het is nu afwachten op het definitieve oordeel van de Raad, maar een stap in de goede richting lijkt gezet!

Een werkgever is in beginsel verplicht om op verzoek van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer het slapend dienstverband te beëindigen, en is in dat geval de transitievergoeding verschuldigd. Dat stelt advocaat-generaal Ruth de Bock van de Hoge Raad in haar advies (conclusie) aan haar collega’s in de Raad. Dit naar aanleiding van prejudiciële vragen (hierbij wordt aan een hogere rechter om uitleg van een rechtsregel gevraagd) van de Rechtbank Limburg. Deze vragen zijn gesteld omdat sinds de invoering van de transitievergoeding werkgevers steeds vaker kozen voor een slapend dienstverband.

Argument niet steekhoudend

Volgens De Bock heeft de wetgever met de Regeling compensatie transitievergoeding duidelijk een einde willen maken aan slapende dienstverbanden. Met de compensatie die werkgevers na twee jaar ziekte kunnen krijgen voor de transitievergoeding, is het argument van de hoge kosten die veelal wordt aangevoerd niet langer steekhoudend. Daarentegen is een werkgever niet verplicht om in te stemmen met een redelijk voorstel van een werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen, als hij daar gerechtvaardigde belangen voor heeft. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan reële re-integratiemogelijkheden voor de werknemer, of financiële problemen van de werkgever door het moeten voorfinancieren van de transitievergoeding.

 Verheugd over conclusie

Het is nu aan de Hoge Raad om te oordelen over de haar voorgelegde vragen, maar de eerste stap (na invoering van de Regeling compensatie transitievergoeding) richting einde slapende dienstverbanden lijkt gezet. CNV Connectief is in ieder geval verheugd over de conclusie van de advocaat-generaal en houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.