12 maart 2020

Einde tijdschrijven in de jeugdzorg in zicht

CNV Zorg & Welzijn, FNV, VNG, Jeugdzorg Nederland en VWS hebben een onderhandelingsakkoord bereikt over stoppen met tijdschrijven in de jeugdzorg. Partijen hebben afgesproken alles in het werk te stellen om al het tijdschrijven voor professionals in de jeugdzorg te stoppen.

Albert Spieseke, bestuurder CNV Zorg & Welzijn: ‘We hebben in het afgelopen jaar veel actie gevoerd voor vermindering van de werkdruk in de jeugdzorg. We hebben schrapsessies georganiseerd waarin werd onderzocht welke regels over verantwoording er konden worden afgeschaft. Tijdschrijven was een belangrijke oorzaak van die werkdruk en we zijn dan ook blij dat dit akkoord is gesloten.’

CNV Zorg & Welzijn, FNV, VNG, Jeugdzorg Nederland en het ministerie van VWS spreken af dat in het onderhandelingsakkoord voor de komende cao (2021) tijdschrijven geen onderdeel meer uitmaakt van verantwoordingsprocessen c.q. systemen.

De VNG spreekt af dat gemeenten bij nieuwe contracten voor leden van Jeugdzorg Nederland geen verplichting tot tijdschrijven meer opnemen. Daarnaast verplichten de gemeenten jeugdhulpaanbieders die geen lid zijn van Jeugdzorg Nederland, bij nieuwe contracten, ten minste te stoppen met tijdschrijven voor niet-cliëntgebonden tijd.

VWS gaat voor minimaal de reikwijdte van dit convenant tijdschrijven verbieden voor nieuw af te sluiten contracten van gemeenten met aanbieders, ongeacht de bekostigingsvariant.

Uiteraard leggen we het onderhandelingsakkoord de komende tijd voor aan onze leden. De verwachting is dat op 31 maart dit convenant in werking zal treden.