10 november 2020

Eindelijk principeakkoord cao kraamzorg

Na een lange periode van onderhandelen heeft CNV Zorg & Welzijn, met andere bonden, eindelijk een principeakkoord over de cao kraamzorg bereikt. De looptijd is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. Het principeakkoord bevat: een structurele loonsverhoging per 1 juli van 3 procent, een structurele verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5 procent en een eenmalige uitkering van 150 euro bruto, ongeacht het aantal uren dat wordt gewerkt.

Marco Dons, bestuurder arbeidsvoorwaarden CNV: ‘De meeste kraamverzorgenden hebben doordat ze in deeltijd en onregelmatig werken nu al amper een volwaardig inkomen. Zonder aantrekkelijke afspraken wordt het steeds moeilijker om kraamverzorgenden te vinden en voor dit mooie vak te behouden.’ CNV Zorg & Welzijn vindt dit in onzekere tijden een principeakkoord waarmee we bij onze leden aan kunnen komen en leggen het daarom met een positief advies voor.

Een verbetering van arbeidsvoorwaarden voor 2021 is mogelijk doordat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de maximumtarieven voor de kraamzorg opnieuw heeft vastgesteld op basis van een kostenonderzoek. Hiervoor is door kraamverzorgenden ook actiegevoerd richting de politiek, door nadrukkelijk aanwezig te zijn bij commissievergaderingen in de Tweede Kamer.

Vakbondsleden kunnen tot 15 december hun stem uitbrengen over het principeakkoord.