5 juli 2016

Er gaat ook veel goed met de zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen

“De zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen is nog steeds niet op orde.” Met die mededeling opende het RTL-nieuws gisteren. Verwezen werd naar de rapportage van de Inspectie voor Gezondheidszorg. Echter, in elf van de ruim tweeduizend verpleeg- en verzorgingshuizen schiet de zorg tekort, maar de rest voldoet wél aan de norm.

Dat is een groot compliment voor allen die dagelijks zorg leveren aan de 75.000 mensen die in Nederland in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen. Overal spannen zorgverleners zich in om optimale zorg te leveren aan mensen die in een moeilijke fase vaan hun leven verkeren.

Deskundigheidsbevordering

Terecht geeft de inspectie aan dat de zorgzwaarte is toegenomen. Zorgvragers hebben vaker  meervoudige aandoeningen, verblijven korter in een instellingen en de palliatieve zorg rondom het levenseinde neemt toe. Dat vraagt veel van verzorgenden en helpenden. Maar het vraagt ook iets van werkgevers: namelijk oog voor kwaliteit en werken aan deskundigheidsbevordering.

Oog voor kwaliteit uit zich in oog voor kwantitatieve en kwalitatieve bezetting, ofwel genoeg  mensen op de werkvloer. In de tweede plaats vraagt het deskundigheid van de zorgmedewerkers. Dat betekent volgens CNV niet dat iedereen HBO opgeleid moet zijn. Integendeel, het vraagt om veel ( korte) cursussen voor alle werknemers, waar je kunt leren hoe je met veranderende en nieuwe zorgvrager moet omgaan.

Dat is de investering die CNV Zorg & Welzijn op dit moment van de werkgevers eist. Die betaalt zichzelf terug in betere zorg. Dat blijkt maar weer uit het rapport van de Inspectie.