12 oktober 2015

Ervaringen delen na start invoering Functieboek?

Op donderdag 26 november wordt er, na de vier voorlichtingsbijeenkomsten over de invoering van het Functieboek, een zgn. voortgangssessie georganiseerd. Je bent van harte welkom!

De voortgangssessie is een interactieve bijeenkomst onder procesbegeleiding van Human Capital Group. Doel: het delen van de ervaringen met betrekking tot de uitvoering van het plan van aanpak. De sessie is bedoeld voor degenen die al zijn gestart met de invoering van het Functieboek en behoefte hebben om ervaringen uit te wisselen.

Hierbij komen vragen aan de orde, zoals:

  • Waar loop je tegenaan?
  • Wat is een effectieve manier om de planning in de hand te houden?
  • Hoe ga ik om met weerstanden van leidinggevenden en/of medewerkers?

Op basis van de behoefte van de deelnemers, bestaat ook de mogelijkheid om in kleine groepen dieper in te gaan op bepaalde onderwerpen.

Meld je hier aan.