18 januari 2018

Extra personeel en meer loon prioriteiten ambulancezorg

ambulanceCNV Zorg & Welzijn wil de toegezegde 19,2 miljoen euro besteden aan extra personeel in de ambulancezorg. Het werven en opleiden van personeel is absolute noodzaak. Dat is de uitkomst van overleg met werkgevers en een toelichting van de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) over de besteding van de middelen.

Meer loon

Ook moeten medewerkers de stimulans krijgen om binnen de eigen RAV te werken en moet er een einde komen aan de wildgroei van uitzendwerk. Ondanks dat een herberekening van gemaakte kosten aan personeel in de periode 2004-2016 (ORT tijdens vakantie, toename werkgeverslasten etc) niet automatisch tot meer loonruimte leidt wil CNV Zorg & Welzijn door extra loon de sector aantrekkelijk houden.

De vertegenwoordigers van de ambulancezorg binnen het CNV beraden zich over het openbreken van de cao, om structurele afspraken te maken.