10 januari 2019

Fusie VPW Nederland met CNV Connectief

Per 1 januari 2019 is VPW Nederland, de beroepsvereniging van r.-k. pastorale beroepskrachten, gefuseerd met CNV Connectief.

Met deze fusie wordt behoud van een goede individuele en collectieve belangenbehartiging gegarandeerd, en is aandacht voor de verdere beroepsontwikkeling gewaarborgd.
Door terugloop van het aantal leden waren de eigen mogelijkheden nog beperkt.

VPW wordt onderdeel van CNV Zorg & Welzijn, en zal verdergaan als expertgroep van Kerk & Ideëel.
Als expertgroep met ruim 430 leden verwacht zij binnen CNV Kerk en Ideëel een eigen inbreng te leveren vanuit het r.-k. pastorale werk. Dit naast de daar al bestaande activiteiten voor de kerkelijk medewerkers en de kerkelijk werkers van de protestantse kerk georganiseerd en er is een nauwe samenwerking met de kosters.

Vanwege de fusie is VPW ook fysiek ingetrokken bij CNV. Jan Franken blijft de beleidsmedewerker en op hetzelfde telefoonnummer bereikbaar.