23 mei 2016

‘Geef gemeenten tijd om huishoudelijke zorg te organiseren’

CNV Zorg & Welzijn is blij met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep dat gemeenten maatwerk moeten leveren met huishoudelijke zorg. We kunnen echter niet alles oplossen met claims, rechtszaken, wetgeving, protocollen, administratie en verantwoording. Het is gericht op de korte termijn. Daarmee draaien we het sociale domein steeds verder vast. CNV Zorg & Welzijn doet daar niet aan mee.

Ten eerste moeten gemeenten gelegenheid krijgen om orde op zaken te stellen na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Gemeenten die onjuist omgingen met de WMO hebben de kans om te laten zien dat ze leren van eerder gemaakte fouten. Als we gemeenten die kans niet geven, spreekt daar wantrouwen uit. Daar wordt de advocatuur beter van, maar niet de zorg.

Ten tweede wordt het budget van gemeenten niet groter. Wat je aan huishoudelijke hulp uitgeeft kan niet aan andere zorg worden besteed. Er is een gevaar dat de aanspraak op de uren huishoudelijke hulp ten koste gaat van de budgetten (hulpverlening en banen) voor onder meer Jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Ten derde vraagt de nieuwe werkelijkheid om structurele en duurzame veranderingen in plaats van korte termijn oplossingen. Bij cliënten komen soms vier medewerkers met een andere taak langs: een huishoudelijke hulp, iemand voor de steunkousen, een wijkverpleegkundige en de maaltijdservice. Het zou mooi zijn als met gerichte scholing medewerkers meerdere taken kunnen doen, zodat er nog maar een of twee medewerkers over de vloer komen bij cliënten. Dit is een van de pilots waaraan CNV Zorg & Welzijn zich wil verbinden om de zorg voor medewerkers en cliënten aantrekkelijker te maken.