17 juli 2015

Geen CAO Ambulancezorg

Een meerderheid van de leden van CNV heeft tegen het onderhandelingsresultaat van de cao Ambulancezorg gestemd.

Hierdoor kan het onderhandelingsresultaat niet omgezet worden in een nieuwe CAO.

CNV Zorg & Welzijn was het resultaat met werkgever AZN overeengekomen na een aantal weken van actievoeren. Het onderhandelingsresultaat bevatte onder meer een werkgelegenheidsgarantie en een loonsverhoging van 3 % structureel  in 2 jaar.

CNV Zorg & Welzijn gaat met haar leden die in ambulancezorg werken in gesprek over hoe nu verder. Het actietraject wordt weer opgepakt om zo betere arbeidsvoorwaarden te realiseren.