2 mei 2017

Gemeente op de vingers getikt om weigeren jeugdzorg

De gemeente Steenwijkerland weigerde onterecht jeugdhulp aan een jonge inwoonster met psychische problemen. Dat bepaalde de Centrale Raad van Beroep maandag. Het is voor eerst dat een gemeente terechtgewezen wordt vanwege de manier waarop zij jeugdzorg verleent. “Hier hebben wij voor gewaarschuwd”, zegt CNV Zorg & Welzijn bestuurder Oscar Overbeek.

Het meisje kreeg voor de decentralisatie in 2015 wekelijks tussen de vier en zeven uur begeleiding van het Bureau Jeugdzorg, schrijft De Volkskrant. Na een advies van het Centrum Jeugd en Gezin beoordeelde de gemeente dat haar moeder deze taak op zich kon nemen. Onterecht, zegt de hoogste bestuursrechter nu, het advies berustte niet op de vereiste expertise. Zo is niet duidelijk welke stoornissen het meisje heeft en welke hulp precies nodig is.

Eindverantwoordelijk
“Hier hebben wij voor gewaarschuwd”, zegt CNV Zorg & Welzijn bestuurder Oscar Overbeek. “Jeugdzorgwerkers doen sinds de decentralisatie nog meer hun stinkende best om de beste zorg bij cliënten te krijgen, ondanks tekortschietende budgetten en de alsmaar stijgende werkdruk. Maar gemeenten zijn eindverantwoordelijk en gaan soms te makkelijk over tot besluitvorming, zo blijkt maar weer uit deze uitspraak. Zelfs de bezwarencommissie bij de gemeente had deze cliënte in het gelijk gesteld. Dit had de ogen bij de gemeente moeten openen om tot een ander besluit over te gaan.” De gemeente Steenwijkerland gaat de aanvraag nu opnieuw beoordelen en een beslissing nemen die voldoet aan de zorgvuldigheidseisen.

CNV Zorg & Welzijn volgt ontwikkelingen op het gebied van decentralisatie van de zorg op de voet. Houd onze website en social media in de gaten voor updates rond deze en andere zaken omtrent dit thema.