2 december 2016

“Gemeenten komen niet uit met budget jeugdzorg”

Meer dan de helft van de gemeenten zegt dit jaar en komend jaar geld tekort te komen voor hulp aan kinderen en jongeren.

Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en het blad Binnenlands Bestuur onder 215 gemeenten. Een zeer kwalijke zaak, aldus Oscar Overbeek, CNV Zorg & Welzijn bestuurder. “Medewerkers in de jeugdzorg hebben het zwaar. Er is veel minder tijd beschikbaar voor de daadwerkelijke zorg die jeugdhulpverleners willen verlenen. Er wordt veel te veel gedacht vanuit protocollen en financiële verantwoording. De toegenomen administratieve last waar medewerkers mee worden geconfronteerd zorgen voor een enorme werkdruk. ”Volgens Overbeek is het  belangrijk om weer te gaan denken vanuit het kind. “Jeugdzorgmedewerkers moeten veel meer worden betrokken bij gesprekken over mogelijke oplossingen.”

CNV Zorg & Welzijn is onderdeel van het project “KwaliTIJD voor het kind”, waarin aandacht wordt gevraagd voor de buitengewone hoge werkdruk waar jeugdzorgwerkers mee te maken hebben. Onlangs werd de hoge werkdruk nog via een petitie onder de aandacht gebracht van jeugdzorgleiding en organisatie. Werkdruk staat bij CNV Zorg & Welzijn hoog op de agenda bij de cao-onderhandelingen.