5 april 2020

Gemeenten willen nog niet van tijdschrijven af

Tijdens de landelijke schrapweek in de jeugdzorg van 10 februari tot en met 14 februari 2020 hebben wij met andere bonden en werkgevers afgesproken dat we willen stoppen met tijdschrijven. Ook het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) waren hier bij aanwezig. Helaas is duidelijk geworden dat de achterban van de VNG, de gemeenten zelf, nog niet zo ver is.

 Een van de redenen dat de achterban van de VNG nog niet zo ver is, heeft te maken met de coronacrisis. Deze crisis vraagt veel van iedereen maar ook van gemeenten. Bijvoorbeeld het door doorbetalen van afspraken in contracten met jeugdzorginstellingen. Hiervoor hebben wij begrip. Het mag echter geen reden zijn voor een langdurig uitstel van het niet meer tijdschrijven.

Niet alle regio’s positief

Een andere belangrijke reden dat er nog geen akkoord is, is dat de achterban van de VNG verdeeld is. Een enkele regio is positief, maar de meesten staan zeer kritisch tegenover afschaffen van tijdschrijven.

Reactie minister

Er wordt nu op zo kort mogelijke termijn een reactie gevraag van de minister over de ontstane situatie. Zodra wij die reactie hebben ontvangen en mede op basis daarvan zullen wij samen met de andere bonden opnieuw gaan onderhandelen om tot een akkoord over het stoppen met tijdschrijven te komen.