15 mei 2017

Gesprekken cao Gehandicaptenzorg volop gaande

De onderhandelingen over de nieuwe cao Gehandicaptenzorg zijn nog altijd gaande. Vanzelfsprekend praten we over een loonsverhoging én over reparatie van het recht op onregelmatigheidstoeslag over verlofuren in de afgelopen jaren.

Naast geld willen wij, CNV Zorg & Welzijn, het vooral hebben over beheersing van werkdruk, het aantrekken van nieuw personeel en het leggen van zeggenschap bij de werknemers zelf. Het gaat daarbij over opleiding en ontwikkeling, over arbeidstijden en dienstroosters en meer zaken die jullie, de werknemers in de gehandicaptenzorg, direct aangaan.

Wij zetten bij deze cao-onderhandelingen in op vernieuwing van arbeidsvoorwaarden, vergroting van zeggenschap en meer ruimte voor de professional. We praten verder en houden jullie op de hoogte.