28 februari 2019

Gesprekken over nieuwe cao Huisartsenzorg 2019

CNV Zorg & Welzijn heeft in de afgelopen 3 maanden gesprekken gevoerd over de nieuwe cao Huisartsenzorg voor 2019. Over een groot aantal onderwerpen is overeenstemming bereikt. Werknemers hebben de loonsverhoging als belangrijkste onderwerp benoemd voor het aankomende jaar. Dit onderwerp staat voor het aankomende overleg op 28 maart op de agenda.

De gesprekken over de nieuwe cao hebben dit jaar een wat ander verloop dan in andere jaren. Dit heeft ermee te maken dat alle partijen de wens hebben uitgesproken om eerst te kijken waar alle partijen dezelfde mening over hebben. Denk hierbij aan onderwerpen als: met plezier aan het werk blijven en de aantrekkelijkheid van de arbeidsmarkt.

Gezondheidscentra

Werkgevers in de Gezondheidscentra hebben verzocht om groepen werknemers die zich bezig houden met huisartsenzorg onder de werking van de Cao Huisartsenzorg te brengen. Dit proces heeft de nodige aandacht gevraagd en de komende weken zal blijken of dit door zal gaan.

Loonsverhoging

Wanneer deze onderwerpen uitgewerkt zijn aan de cao-tafel blijven de wat hardere punten zoals financiële beloning over. Dit onderwerp staat voor 28 maart op de agenda. Uit de raadpleging voorafgaande aan de onderhandelingen kwam naar voren dat jij en je collega’s veel belang hechten aan een goede loonsverhoging. Ik neem jullie input hierover mee naar de onderhandeling op 28 maart en uiteindelijk heb jij als lid van CNV Zorg & Welzijn het laatste woord over de loonsverhoging en het totale resultaat.