3 maart 2016

Goede arbeidsvoorwaarden thuiszorg voortaan bij wet geregeld

Gemeenten moeten bij het inkopen van thuiszorg gaan letten op goede arbeidsvoorwaarden voor de zorgverleners. Dit staat in een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS), dat in overleg met CNV Zorg en Welzijn, FNV en VNG is opgesteld.

Door de nieuwe plannen kan een gemeente niet meer standaard kiezen voor de goedkoopste zorgaanbieder. Doel daarvan is dat thuiszorgbedrijven niet meer tegen een te laag bedrag hun diensten aanbieden en zo financieel het hoofd boven water kunnen houden. Problemen zoals die zich voordeden met TSN Thuiszorg moeten zo voorkomen worden. De kwaliteit van arbeidsvoorwaarden en zorgverlening gaat zo boven een lage prijs.

Voordat een gemeente in zee gaat met een aanbieder moet de gemeenteraad een inkoopplan voor thuiszorg vaststellen waarin onder andere staat welke cao en welke kwaliteitseisen van de hulp of ondersteuning van toepassing zijn. CNV Zorg & Welzijn heeft hier afgelopen december op aangedrongen bij Van Rijn en is tevreden dat dit heeft geleid tot het nieuwe wetsvoorstel.