5 januari 2021

Gratis mentale steun voor medewerkers in zorg en welzijn

Werken in zorg en welzijn betekent werken voor anderen. Nu het werk door het coronavirus onverminderd zwaar en belastend is, wil CNV Zorg & Welzijn zorgpersoneel bijstaan door gratis mentale steun te bieden. Op de website samenstajesterker.nl kan iedereen zich aanmelden die behoefte heeft aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. Veel mentale steun wordt al in zorginstellingen verzorgd, maar lang niet alle zorgprofessionals willen daarvoor aankloppen bij hun werkgever. In dat geval biedt het project Samen sta je sterker uitkomst.

CNV Zorg & Welzijn-voorzitter Anneke Westerlaken: ‘Als CNV vinden wij het belangrijk om zeker nu tijdens deze coronapandemie echt ‘naast’ de medewerkers op de werkvloer te staan. We willen hen helpen ook goed voor zichzelf te zorgen en zorgmedewerkers ruimte bieden om hun verhaal te doen. We weten dat zij heel hard zorgen voor hun cliënten, wij zorgen met Samen sta je sterker voor hen.’

De mentale steun is bedoeld voor wie zich als professional in zorg en welzijn verdrietig, machteloos of juist boos voelt. Of bang is voor wat de komende periode nog gaat brengen. In al die gevallen is er een onafhankelijke persoon beschikbaar om over de zorgen te praten. Met Samen sta je sterker bieden professionele coaches op vrijwillige basis een luisterend oor. De mentale steun is beschikbaar voor alle medewerkers in zorg en welzijn.