13 februari 2017

Eén groot kwaliteitsregister voor apothekersassistenten!

KAOF & KAA zijn in gesprek om te komen tot één kwaliteitsregister voor apothekersassistenten.

Dit houdt in dat apothekersassistenten werkzaam in de openbare farmacie, ziekenhuisfarmacie, poliklinische farmacie, apotheekhoudende huisartspraktijken etc. zich dan nog maar bij één kwaliteitsregister hoeven te registeren. Met één registratieregeling en geen  overschrijven meer bij wisseling van werkplek. De belangrijkste reden is om het voor de geregistreerde, maar ook voor nog nieuw te  registreren apothekersassistenten zo goed mogelijk te regelen en zo eenvoudig mogelijk te maken. Want uiteindelijk staat het belang van de apothekersassistenten voorop! De betrokken partijen zijn in gesprek om tot een voor iedere partij zo goed mogelijke oplossing en tot een soepele overdracht te komen. De komende maanden moet duidelijk worden op welke manier de samenwerking zal verlopen en welke stappen gemaakt moeten worden. Streefdatum voor de overdracht ligt nu op 1 juli 2017. Alle betrokken partijen hebben zich positief uitgesproken en gaan er alles aan doen om dit proces met een goed resultaat af te sluiten.