14 december 2018

Grote betrokkenheid op personeelsbijeenkomst van failliete onderdelen Zorggroep Jade

Vandaag was er een personeelsbijeenkomst voor alle medewerkers van de failliete onderdelen van Zorggroep Jade in Geeuwenbrug. Tijdens deze bijeenkomst informeerden de curator en het UWV medewerkers over wat dit faillissement voor hen betekent en welke vervolgstappen er worden genomen. CNV Zorg & Welzijn was aanwezig om medewerkers te ondersteunen.

De opkomst was groot. Begrijpelijk, want het is nogal aangrijpend voor alle medewerkers. Medewerkers die zich met hun hele ziel en zaligheid inzetten voor deze kwetsbare, vaak getraumatiseerde, kinderen met wie zij door veel geduld en aandacht hebben gewerkt om weer een stukje vertrouwen op te bouwen.

Opvallend is dat bij de bijeenkomst medewerkers die net gehoord hebben dat hun werk niet langer bestaat, vooral bezorgd leken over de toekomst van deze kinderen. Kenmerkend hiervoor was de vraag van een van de medewerkers: ‘Wat moet er met mijn pupillen gebeuren per 1 januari?’

Voor deze zeer bevlogen groep medewerkers staan wij ook de komende tijd klaar. Door hen naast emotioneel ook praktisch te ondersteunen met:
-Hulp bij de afwikkeling van hun arbeidsovereenkomst bij Jade;
-Hulp bij invulling en aanvragen faillissement en UWV uitkering;
-Advies over het nieuwe contract, wanneer ze weer nieuw werk krijgen.

Aanstaande dinsdag 18 december zal CNV om 12 uur aanwezig zijn voor het bieden van ondersteuning en juridisch advies. Locatie: Waterlely, Haje Natuurpark, Vlotgrasweg 11 in Lelystad.