22 juni 2020

Grote meerderheid voor structurele loonsverhoging zorgpersoneel

Uit representatief onderzoek, uitgevoerd door Peil.nl, blijkt dat een grote meerderheid (bijna 80 procent) van de Nederlandse bevolking voor een structurele loonsverhoging is voor zorgpersoneel. Over de salarisverhoging wordt morgen in de Tweede Kamer (voor de derde keer) gestemd. Uit dezelfde peiling blijkt dat onder de aanhang van de coalitiepartijen, die tot op heden tegen de loonsverhoging in de Kamer hebben gestemd, óók veel voorstanders van loonsverhoging voor zorgprofessionals zijn. Zo is bijna driekwart van de CDA-kiezers en rond de 80 procent van de D66- en CU-stemmers voor de loonsverhoging.

Klinkende munt

CNV Zorg & Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken: ‘De waardering voor zorgpersoneel vanwege hun inzet tijdens de coronacrisis is bij de meeste Nederlanders heel hoog. Er is veel geklapt, gezongen, gekookt, gezwaaid, er zijn vaatjes haring en schouderklopjes uitgedeeld. Maar er komt tot nu toe geen klinkende munt bij op de salarisstrook van de zorgprofessional. Er is nog geen éénmalige bonus, terwijl de Kamer daarover in maart met algemene stemmen een motie heeft aangenomen. En in het parlement staakten de stemmen tot twee keer toe, toen het ging over een structurele loonsverhoging. Als er één moment is om alle waardering om te zetten in een behoorlijke salarisverhoging, dan is het nu.’

Actie voeren

Uit dezelfde peiling onder zorgpersoneel blijkt dat nu al meer dan de helft bereid is om in actie te komen voor een betere beloning Vanaf het einde van 2020 gaan voor de meeste cao’s in de zorg onderhandelingen van start. Zestig procent van de Nederlandse bevolking zou het begrijpen als zorgpersoneel daarvoor actie gaat voeren. Onder stemmers van de coalitiepartijen is de steun daarvoor ook groot. Bijna de helft van de CDA-stemmers en meer dan 60 procent van de D66 en CU-kiezers zou het begrijpen als zorgpersoneel in actie komt voor een beter loon en arbeidsvoorwaarden.

De komende maanden wordt er gewerkt aan de rijksbegrotingen voor 2021. CNV Zorg & Welzijn roept het kabinet op om dit jaar met Prinsjesdag aan te kondigen dat er extra geld wordt vrijgemaakt voor salarisstijgingen. In 2021 geldt dat ervoor bijna een miljoen medewerkers in de zorg, een nieuwe cao moet worden afgesloten.

CNV Zorg & Welzijn voorzitter Anneke Westerlaken is vanavond bij EenVandaag te gast om over dit onderwerp te praten.